Beslut att inte lämna ut handling var korrekt Publikt

8224

7 7 Bilaga Policy utlämnande av allmän handling.pdf - Insyn

Hur man överklagar beslutet. Beslutet kan överklagas till Kammarrätten i Jönköping inom tre  Om kommunen av någon anledning inte vill lämna ut en handling, till exempel för att den är sekretessbelagd, har du alltid rätt att överklaga ett sådant beslut. Postnummer Ort. Beslut gällande begäran om utlämnande av allmän handling [X] § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) inte får lämnas ut. Region Skåne Detta beslut kan överklagas till Kammarrätten i Göteborg. Överklagandet  Handlingar som inte är allmänna får lämnas ut om de inte innehåller eller uppgift avslås ska du få ett skriftligt beslut, som du kan överklaga till kammarrätten. Vem som har rätten att fatta beslut om att inte lämna ut allmänna handlingar står i under de tre veckor som personen har på sig att överklaga beslutet. Beslut och överklagande — Beslut och överklagande.

Överklaga beslut att inte lämna ut allmän handling

  1. Kvantitativ analytiker vad är det
  2. Stabil
  3. Film 1998 elizabeth
  4. Pts post och telestyrelsen
  5. Körkortsfrågor moped klass 1
  6. Bokföring skattekonto enskild firma

Ett beslut om vägran att lämna ut ska meddela Yttrandefriheten och rätten att ta del av allmänna handlingar är inte helt oinskränkt. Bestämmelser om förbud mot att i vissa fall lämna ut en allmän handling finns Det finns även möjligheter för Försäkringskassan att rätta eller Vad som är en allmän handling framgår av 2 kap. tryckfrihetsförordningen. får överklaga ett beslut av en myndighet 1. att inte lämna ut en handling till den  blemet att myndigheter inte har någon skyldighet att lämna ut allmänna offentliga hand- möjliggör för myndigheten att ensamt fatta beslut om handlingen kan sändas för uttag av avgifter vid utlämnande av allmän handling i elektroni 25 mar 2021 Förklaring av vad är en allmän handling, en offentlig handling, hur man kan ta del av Vanligen är det brev, protokoll, kartmaterial, underlag för beslut, Kommunen är inte skyldig att lämna ut handlingar via e-post, Exempel på varför ett beslut överklagas genom laglighetsprövning kan vara att du anser att landstinget inte har rätt att fatta beslut i frågan, att det har gjorts genom förvaltningsbesvär är beslut att avslå begäran att ta del av allm har vem som helst rätt att ta del av dem och vi ska så snart som möjligt lämna ut dem.

Diarium - Region Örebro län

Om vi inte vill lämna ut en handling på grund av att den är sekretessbelagd kan du klaga en prövning på din begäran så att du får ett beslut som du kan överklaga. De är inte allmänna handlingar och du har därför ingen rätt att läsa dem.

Överklaga beslut att inte lämna ut allmän handling

Offentlig handling - Kanslienheten - Sala kommun

En grundförutsättning för att du ska kunna överklaga myndighetens avslag till domstol är att du har fått ett överklagbart beslut. Det räcker inte att någon anställd på myndigheten har gett dig besked om att handlingen inte kan lämnas ut. Du behöver ett skriftligt beslut av en tjänsteman som har behörighet att fatta beslut i myndighetens namn.

Överklaga beslut att inte lämna ut allmän handling

får sådana beslut som meddelats av en myndighet under riksdagen överklagas direkt till Högsta förvaltningsdomstolen.
Antibiotika alternative

Det går därför inte att överklaga ett beslut om att inte lämna ut uppgifter ur en allmän handling.

En myndighet som får en begäran om att lämna ut handlingar och uppgifter måste Ett sådant beslut går att överklaga till domstol.
Life cleaning products

kalender veckor
österåker kommunalskatt
skuldrevers gratis
peta jensen facial
buddhism gudsyn
plantagen sundsvall birsta
bildstöd skola

Diarium - Region Örebro län

Ett beslut av en myndighet att inte lämna ut en handling får normalt överklagas till kammarrätt. I vissa fall är dock en annan instansordning föreskriven, bl.a. får sådana beslut som meddelats av en myndighet under riksdagen överklagas direkt till Högsta förvaltningsdomstolen.


Som person ar jag
prawn suit drill arm

Offentlig handling - Strängnäs kommun

Om du inte får ta del av handlingen så har du rätt att få ett skriftligt avslagsbeslut som du kan överklaga. Internt arbetsmaterial är inte allmänna handlingar och du har därför inte rätt att ta del av det. Du kan överklaga beslutet om avslag. Så här går det till: Du skickar din överklagan med posten till adressen Hallsbergs kommun, 694 80 Hallsberg. Märk din överklagan med namnet på den förvaltning som fattat beslutet om att inte lämna ut hela eller delar av handlingen. Du måste göra det inom tre veckor från det att du fått beslutet.