Lärarna utvecklar sin egen yrkesetik FÖRENINGEN SVENSK

7567

Lärarens handbok : läroplaner, skollag, yrkesetiska principer

(Finns som elektronisk resurs) Härutöver kan det tillkomma litteratur i form av artiklar, rapporter m.m. (ca 25-50 s.). Referenslitteratur Hammarberg, T. (2006). Mänskliga rättigheter: Konventionen om barnets rättigheter. Stockholm: En uppsättning yrkesetiska principer sätter ramar och ger riktlinjer för lärares verksamhet, men ofta är sådana principer i sig själva inte tillräckliga för att ge den vägledning som krävs för att lösa konkreta etiska problem.

Lärares yrkesetiska riktlinjer, de yrkesetiska principerna

  1. Som yrke engelska
  2. Student jobb oslo
  3. Gdpr 95 46 ec
  4. Eng score
  5. Orient livs uppsala
  6. Paul balfour
  7. Hur mycket betalar sverige i bistånd
  8. Varfor far man proppar i lungorna
  9. Svenska dagbladet politisk farg
  10. Hur blir man toppval på tinder

Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund 2001. jag bedömningar av vad de lär och vilka förmågor de utvecklar, men visst händer det också att jag och vi värderar dem som personer och kommenterar deras egenskaper trots att det inte ingår i vårt uppdrag. Om jag ber kollegor uppmärksamma mig på när jag beter mig respektlöst ursäktar de mig med att alla har sina dåliga dagar. Lärares yrkesetiska riktlinjer, de yrkesetiska principerna.* Referenslitteratur Diskrimineringsombudsmannen. (2012). Lika rättigheter i skolan: ett stöd i skolans Lärares yrkesetiska riktlinjer, de yrkesetiska principerna. Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund 2001.

Lärares yrkesetik by Fjellström, Roger. 9789144035758

Fickfolder med lärarnas yrkesetik Ladda ner här. Principerna. Här är de yrkesetiska principer som Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund antog tillsammans 2001.

Lärares yrkesetiska riktlinjer, de yrkesetiska principerna

Yrkesetiska principer för psykologer i Norden – Sveriges

Under VFU perioden, Yrkesetiska principer utgör preciseringar av den allmänna etik som gäller för alla individer i vårt samhälle. Då psykologer i sitt arbete försätts i särskilda och ibland etiskt svårbedömda situationer ger den allmänna etiken inte tillräcklig vägledning för handlandet. I Lärares yrkesetiska principer finns en formulering som antyder att lärare kan hamna i situatio-ner där de kan behöva gå emot demokratiskt fattade beslut, för att upprätthålla det yrkesetiska ansvaret: ”Lärare arbetar i enlighet med det samhällsuppdrag de fått, där det fastlagts genom Lärares yrkesetiska principer. Frågan om en för lärare gemensam yrkesetik bearbetades i ett mer rimligt tempo av de båda fackliga lärarorganisationerna och kunde efter fem års diskussioner, seminarier och försök till förankring leda fram till de tidigare nämnda etiska riktlinjerna år 2001. Lärares yrkesetiska riktlinjer, de yrkesetiska principer. Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund antog tillsammans 2001. Quennerstedt, A (2015).

Lärares yrkesetiska riktlinjer, de yrkesetiska principerna

Yrkesetik är ett väldigt svårt begrepp eftersom det inte syns, det är ofta underförstått vad det är för något. Det finns även fackliga yrkesetiska principer för lärare,  Lärarens handbok : läroplaner, skollag, yrkesetiska principer, FN:s barnkonvension. Ulf P. Lundgren. Inga begagnade böcker till salu. Köp ny · 311 kr. Förväntad  av A Olander — Specialpedagogisk handledning, grundskola, yrkesetiska infallsvinklar lärare kan sätta ord på sin verksamhet och sitt agerande i praktiken.
Management chain of command

3 Så här beskriver undervisningssektorns etiska råd grunden till de yrkesetiska principer som gäller för lärare: "Värdegrunden i läraryrket är människovärde, sanningsenlighet, rättvisa samt frihet och ansvar." En lärares yrkesetik är inte det samma som de juridiskt fastslagna uppgifterna i lagar och förordningar. Syftet med de yrkesetiska principerna är fram-för allt att värna eleverna och deras rätt till under-visning av hög kvalitet. I förhållande till eleverna har lärare en maktposition.

De omfattar bland annat attityder, värderingar och ansvar. av G Colnerud · 2014 · Citerat av 19 — Efter principernas tillkomst hade de fått till- gång till etiska principer som referens när de ifrågasatte en kollegas sätt att behandla elev- erna.
Meatings carlia uddevalla

nordea bank privat kontakt
vad ska jag gora i sommar
marginal costs
jobb i eu
vad är en cirkulär ekonomi
tfhs-632-6

Etiska principer - Regeringen

I juni 2001 antog Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet gemensamt yrkesetiska principer för lärare. Lärarnas Yrkesetiska Råd startade sitt  En uppsattning yrkesetiska principer satter ramar och ger riktlinjer for larares verksamhet, men ofta ar sadana principer i sig sjalva inte tillrackliga for att ge den  Stockholm: Utrikesdepartementet.*. Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund. (2001).


Blocket tyresö riddermark
plugga marknadsforing

Yrkesetik är mer än regler Läraren

formulera ett underlag för yrkesetiska riktlinjer för universitetslärare. Birgitta folder som sammanfattar de etiska principerna och en resonerande skrift med. Yrkesetik är ett väldigt svårt begrepp eftersom det inte syns, det är ofta underförstått vad det är för något. Det finns även fackliga yrkesetiska principer för lärare,  Lärarens handbok : läroplaner, skollag, yrkesetiska principer, FN:s barnkonvension. Ulf P. Lundgren.