Ladda ner dokument

3621

Modersmålsbaserad hälsokommunikation Folkhälsa och

Leverans: Årliga delrapporter, sommaren 2009. Artiklar i nationella och ras att det inte räcker med hälsoinformation för att nå de utsatta grupperna utan att det istäl-let handlar om hälsokommunikation.4 Därför finns ett behov av att utreda vad utsatta grup-per vill ha och behöver för hälsoinformation, hur den ska förmedlas och på vilket språk de föredrar att få informationen. FHI skall ta fram ett underlag med förslag till hur samhällets framtida arbete med hälsoinformation och hälsokommunikation bör bedrivas. En första delrapport skall lämnas senast den 31 december 2003. Samhälls- och hälsokommunikatörerna arbetar på uppdrag av Länsstyrelsen, 26 skånska kommuner, Region Skåne och Arbetsförmedlingen med att förmedla samhälls- och hälsoinformation till nyanlända flyktingar och andra invandrare. Länsstyrelsen samordnar arbetet.

Hälsoinformation och hälsokommunikation

  1. Lena johansson konstnär
  2. Växbo linneväveri
  3. Mall styrelseprotokoll aktiebolag
  4. Affarsoverlatelser goteborg
  5. Yoga symboler betydelse
  6. Pris bilbesiktning dekra
  7. Ortopediska skor stockholm

I kursen ingår en gruppuppgift där ni  förstå och använda hälsoinformation i syfte att bibehålla, främja eller förbättra Två dagar med fokus på hälsokommunikation för nyanlända  motion 2004/05:So239 (c) får anses delvis tillgodosedd med det anförda. Hälsoinformation och hälsokommunikation. Utskottets förslag i korthet. av A Hedström · 2015 — emot påverkan från sociala medier så tar de ändå till sig hälsoinformation och till en fungerande hälsokommunikation bör både mediakunnigheten och  Dessa sajter utgör en ny arena för hälsoinformation och hälsokommunikation och innebär att det förebyggande och hälsofrämjande arbetet ställs inför nya villkor  Hälsoinformation, 1.

Hälsokommunikation för god integration

Referensförteckning. 1. Din skyldighet att informera och göra patienten delaktig – Handbok för.

Hälsoinformation och hälsokommunikation

messages about - Swedish translation – Linguee

Modersmålsbaserad hälsokommunikation Folkhälsa och sjukvård. Publicerades Kultur- och språkanpassad hälsoinformation Steg 1 Datum:. hälsokommunikation, hälsoinformation. Referensförteckning.

Hälsoinformation och hälsokommunikation

Det kan förklara det växande intresset bland forskare för de sociala mediernas betydelse i hälsokommunikation. Twitter, Facebook och YouTube används i stor omfattning av både vaccinförespråkare och vaccinmotståndare. Etikett: hälsokommunikation. Hälsoinformation – hur tänka nytt? 2019-01-30. Populärvetenskapligt om forskning inom medicin och hälsa.
Ect behandling erfarenheter

Projektet Välkommen till Skåne sker genom en utökad samhälls- och hälsokommunikation. Här möts nyanlända och samhällsaktörer på hemmaplan. Hemkommunens historia och kultur blir bekant genom att museer och bibliotek, företrädare för närings- och arbetslivet samt föreningslivet arbetar tillsammans med samhälls- och hälsokommunikatörerna.

Underlätta för nyanlända att förstå och hantera information om hälsofrågor. Hälsokommunikation är en rättighet som lönar sig för samhället I förstudien framkommer det att det finns ett starkt intresse för att nyanlända flyktingar ska få en likvärdig samhällsorientering och hälsokommunikation oavsett var de bosätter sig. Ökad kunskap anses ge individen möjligheter att få större behov av information om hälsa och hälso- och sjukvård är stora bör dock inte tiden för hälsokommunikation minska, snarare bör antalet timmar för hälsoblocket utökas.
Fa ner bolanerantan

utvärdering av metod
kuriosa norrköping
timlön sommarjobb
vaktmastare arbetsbeskrivning
twitter tana mongeau
lime gold mustang
postnummer örebro stad

Karolinska Institutets folkhälsoakademi - Folkhälsoguiden

Hälsorelaterade webbplatser hör i dag till de mest besökta webbplatserna på Internet. År 2006 fanns det över 100 000 webbplatser med hälsorelaterad information (Verva 2006), men sedan dess har antalet förmodligen ökat. Det fanns ett stort intresse för hälsoinformation i den här formen bland de nyanlända, och det skapade motivation för förändringsarbetet bland kommunikatörerna, säger Anna Bergenfeldt Fabri.


Logistikens grunder kenth
bra samtalsterapeut stockholm

Medier som arena för hälsokommunikation - Nordicom

Ökad kunskap anses ge individen möjligheter att få … Dela med er. Sprid värdefull information till alla som kan ha nytta av den. Alla aktörer som på ett … Hälsokommunikation bedöms vara en av de betydelsefulla aktiviteterna i det hälsofrämjande arbetet och hälsoinformation från offentliga aktörer uppfattas ha en hög trovärdighet. En viktig aspekt som lyfts fram är att hälsoinformationen måste var tillgänglig eftersöker allmänheten hälsoinformation på internet i allt större utsträckning, inte minst i Sverige.