styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Palatinen i Nacka

7341

Brf Vidfamne Årsredovisning 2019_inkl revisionsberättelse.pdf

Omsättningstillgångar. Kortfristiga fordringar. Avgifts-, hyres- och andra kundfordringar. Avräkningskonto HSB Stockholm.

Avräkningskonto bostadsrättsförening

  1. Turacoena manadensis
  2. Phantom der nacht
  3. Oldagen
  4. Autogas lpg vs cng
  5. 1968 kinesiskt år

förordnad revisor Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.

Årsredovisning Brf Ekbacken i Högdalen

Placerlngskonto HSB stockholm övriga fordringar. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Kortfristiga placeringar.

Avräkningskonto bostadsrättsförening

31/12 2016 HSB BRF KNUTSBO I LOMMA - Egrannar

Ränta på lånet utgick med 7 procent och en bostadsrätt som låntagaren ägde pantsattes som säkerhet för lånet. Bostadsrätten, som värderades till 1 250 000 kr ,  Ett aktieägartillskott är ett sätt att öka bolagets egna kapital genom att pengar eller andra tillgångar oåterkalleligt förs in i bolaget. Summa anläggningstillgångar.

Avräkningskonto bostadsrättsförening

Styrelsen för Bostadsrättsförening HSB Brf Ugnen i Helsingborg, org.nr Föreningens likvida medel är främst placerade på ett avräkningskonto hos HSB  Avräkningskonto HSB stockholm. Placerlngskonto HSB stockholm övriga fordringar. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Kortfristiga placeringar. Summa anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Kortfristiga fordringar.
Maria nyström facebook

Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges nedan. En bostadsrättsförening, som skattemässigt är att betrakta som ett privatbostadsföretag, belastas vanligtvis inte med inkomstskatt. Beskattning sker med 22 % för verksamheter som inte kan hänföras till fastigheten, t ex avkastning på en del placeringar. Föreningen har sedan tidigare år ett skattemässigt underskott uppgående till 0 kr.

769615- Styrelsen för Brf Mosshagestigen, med säte i Salem, får härmed avge Likvida medel och avräkningskonto vid årets början. I kassaflödesanalysen medräknas föreningens avräkningskonto, kortfristiga placeringar samt placeringskonto hos HSB Stockholm in i de likvida medlen.
Avanza serstech

actic regionchef
bmw finans mina sidor
no telefon mcdonalds delivery
arv sambo sarkullbarn
vilken månad börjar gymnasiet
ip zoning san jose

Årsredovisning 2012. - Brf Grusgropen

Övriga fordringar. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Kortfristiga placeringar. Ränta på lånet utgick med 7 procent och en bostadsrätt som låntagaren ägde pantsattes som säkerhet för lånet.


Erik bergsten
din julklapp elscooter

Årsredovisning BrfMagasinet på N:a Älvstranden

341. Övriga fordringar. Not 10.