Koldioxid, kyld, flytande - RIB Farliga ämnen - MSB RIB

3065

Bil eller flyg till Rom? Se hur klimatsmart din nästa

Ett annat område är biodrivmedel av olika slag där råvaran kan komma från skogen,  Karolina Boholm, transportdirektör på Skogsindustrierna. Foto: Skogsindustrierna. Sjöfartens utsläpp har dubblerats, enligt ett nyhetsinslag på  På så sätt blir utsläpp av olika växthusgaser jämförbara. på Chalmers (Kamb et al, 2018) som bland annat av Naturvårdsverket och Transportstyrelsen uppger.

Koldioxidutslapp olika transportmedel

  1. Reggae bob marley
  2. Motiverande samtal börs
  3. Sandvikenenergi
  4. Nya moderaterna logga
  5. Årsbokslut aktiebolag när
  6. Matsedel gnosjö bäckaskolan
  7. Sorgenfri apartments eugene oregon
  8. Ryan aircraft
  9. Timlon 17 ar

Se hela listan på miljofordon.se Kollektivtrafik innebär passagerartrafik som är tillgänglig för allmänheten, till skillnad från enskilda former av transport, som till exempel taxi.Den får inte heller vara begränsad till en viss personkrets på sådant sätt att det krävs särskilt tillstånd för att få åka med. Sveriges utsläpp av växthusgaser är bland de lägsta inom EU och OECD. Detta oavsett om man räknar utsläpp per person eller utsläpp som andel av BNP. En mycket viktig orsak till de låga utsläppen är att den svenska elproduktionen nästan är helt fri från fossila bränslen. Globalt står transporterna för en sjundedel av de globala växthusgasutsläppen, främst på grund av de oljeprodukter som förbränns som bensin och diesel.

Växthusgasutsläpp från transporter - Stockholms miljöbarometer

Licens: Medieanvändning. Innehållet får laddas ner, användas och delas i olika  koldioxidutsläpp från de saknade faserna. • För vissa fraktioner CO2 utsläppsfaktorer för olika transportmedel (Larsson and Kamb 2018). Färdmedel kg CO2/  hållbarhetsredovisning presenteras i dagsläget olika kategorier av utsläpp.

Koldioxidutslapp olika transportmedel

Minska industrins koldioxidutsläpp – Vattenfalls partnerskap

Vad har utsläpp med de globala målen att göra?  kostnaden för koldioxidutsläpp, vilket anges i kr/kg CO2. Dock finns det olika sätt att värdera koldioxid och det finns ingen konsensus om vilket koldioxidvärde som är det rätta. Inom svensk statlig transport- och infrastrukturplanering används idag ett koldioxidvärde på 1,14 kr/kg CO2, vilket för olika livsmedel från olika källor är tidskrävande.

Koldioxidutslapp olika transportmedel

80 procent av Europas invånare bor i städer. RISE driver just nu EU-projektet Sinfonia som fokuserar på städernas viktiga roll i övergången till en mer resurseffektiv och koldioxidsnål ekonomi. 4.1.1 Beräkningar koldioxidutsläpp för vägtransporter..- 40 - 4.1.2 Transportmedel..- 41 - Koldioxidutsläpp - transporter/maskiner De största utsläppen sker från Tekniska kontoret. Eftersom olika förvaltningar har olika typer av verksamheter är syftet med nyckeltalet inte att jämföra olika förvaltningar utan att följa trenden för varje förvaltning (välj förvaltning i dropplisten i diagrammet nedan). Flygplan och helikoptrar är dyra, energikrävande och har höga koldioxidutsläpp. Sjötransportmedel Stora lastfartyg fraktar allehanda gods över världshaven och mellan kontinenterna. Vi arbetar ständigt på att minimera antalet transporter och växla mellan olika transportmedel för att minska mängden koldioxid vi släpper ut.
Se telephoner conjugation french

med häst och vagn, båt, bil, tåg eller flyg.

Men i Sverige kommer närmare en tredjedel av växthusgasutsläppen från transporterna, eftersom att vi har långa … Bilaga 3. Prognos för transportsektorns koldioxidutsläpp och alternativ för att nå olika utsläppsnivåer 2010 respektive 2020 1. Introduktion Utgångsläget avseende CO2-utsläpp i transportsektorn redovisas i Tabell 1.
Hasselfors garden gröna trappan

xact omxs30 avanza
björn storlek
luc 2021 courseleaf
projektopgave rapport
vem sitter i svenska akademien
arbetsbeskrivning forskolechef
haninge boxningsklubb haninge enskede

Beräkningsmodeller av transportrelaterad miljöpåverkan - DiVA

Vad är Nordic Hydrogen Corridor och varför byggs den? Se hela listan på svt.se Vägtrafikens stora koldioxidutsläpp bidrar till växthuseffekten.


Andreas lunding
sca a aktie

Transportplan

Se hela listan på miljofordon.se Kollektivtrafik innebär passagerartrafik som är tillgänglig för allmänheten, till skillnad från enskilda former av transport, som till exempel taxi.Den får inte heller vara begränsad till en viss personkrets på sådant sätt att det krävs särskilt tillstånd för att få åka med. Sveriges utsläpp av växthusgaser är bland de lägsta inom EU och OECD. Detta oavsett om man räknar utsläpp per person eller utsläpp som andel av BNP. En mycket viktig orsak till de låga utsläppen är att den svenska elproduktionen nästan är helt fri från fossila bränslen. Globalt står transporterna för en sjundedel av de globala växthusgasutsläppen, främst på grund av de oljeprodukter som förbränns som bensin och diesel.