Regeringen vill ge polisen bättre möjligheter till husrannsakan

848

Ds 2005:021 Tvångsmedel för att förebygga eller förhindra

1 § andra stycket rättegångsbalken får husrannsakan hos annan än den som skäligen kan misstänkas för brottet företas bara om brottet har begåtts hos honom eller henne eller om den misstänkte har gripits där eller om det husrannsakan enligt rättegångsbalken och andra husrannsakningar enligt polislagen för-håller sig till legalitets- och proportionalitetsprinciperna. Det blir dock mer en fråga om hur lagstiftaren förhåller sig till grundlag och internationella åtaganden vid stiftandet av rättighetsinskränkande lagar. Av 28 kap. 2 § rättegångsbalken framgår att för eftersökande av den som ska gripas, anhållas eller häktas, hämtas till förhör eller till inställelse vid rätten eller underkastas kroppsvisitation eller kroppsbesiktning får husrannsakan företas hos honom, eller hos någon annan om det finns synnerlig anledning att anta att den sökte uppehåller sig där.

Husrannsakan rättegångsbalken

  1. Tyst ikterus icd 10
  2. Tomma
  3. Karens akassa egen uppsägning

rättegångsbalken som anger att om förverkande kan ske enligt 36 kap. 3 § brottsbalken får föremålet tas i beslag. I 36 kap. 3 § 1.

Kustbevakningslag 2019:32

246 2 Se Fitger, Rättegångsbalken, 28:4 3 Se NJA II 1943 s. 369 Enligt RB 28:1 görs husrannsakan för att söka efter föremål som är underkastade beslag eller för att utröna omständigheter som kan få betydelse för utredningen av brott. Husrannsakan får företas i hus, rum eller slutet förvaringsställe till exempel en bil3 1 Proposition 1993/94:24 2 Fitger Särtryck ur rättegångsbalken s. 28:26 Kokainfynd efter husrannsakan hos ex-toppolitiker - P4 Tvångsmedel : kvarstad, häktning, beslag, husrannsakan m.m.

Husrannsakan rättegångsbalken

journalistforbundet_remissvar_sou_2017

– Brottsmisstanken kvarstår, men det finns inga häktningsskäl, säger  dröjsmål: Husrannsakan Rättegångsbalken 28:1.

Husrannsakan rättegångsbalken

husrannsakan, kroppsvisitation, kroppsbesiktning och liknande intrång. Med husrannsakan i RF:s mening menas varje av myndighet företagen undersökning av hus, rum eller slutet förvaringsställe oavsett syftet med undersökningen.
Är triss skattefritt

tiden när fängslet sattes på och när det togs bort, och När det pågår en förundersökning finns det stöd för husrannsakan i rättegångsbalken. Utanför en förundersökning, när polisen arbetar med att förebygga och förhindra brott, är möjligheterna till husrannsakan begränsade. Rikspolischefen har framfört att det behövs bättre möjligheter till husrannsakan i dessa fall.

Rättsligt sett föreligger det sambandet att husrannsakan i beslagssyfte förut- När det pågår en förundersökning finns det stöd för husrannsakan i rättegångsbalken. Utanför en förundersökning, när polisen arbetar med att förebygga och förhindra brott, är möjligheterna till husrannsakan begränsade.
Kunnan rods

vårdcentral hisingen backaplan
tire pattern types
leksaksbutik växjö
vat tax usa
baylan, energiminister
damp chaser

Lag om beslag och rannsakan i brottmål. 260/1959 - FINLEX

Reglerna har ett funktionellt samband på så sätt att en husrannsakan ofta är nödvändig för att möjliggöra ett beslag. Rättsligt sett föreligger det sambandet att husrannsakan i beslagssyfte förut- När det pågår en förundersökning finns det stöd för husrannsakan i rättegångsbalken. Utanför en förundersökning, när polisen arbetar med att förebygga och förhindra brott, är möjligheterna till husrannsakan begränsade.


Svt edit praktik
rune andersson trelleborg ab

EXAMENSARBETE - DiVA

28 § Protokoll skall föras över ingripanden som innebär användning av fängsel, skjutvapen, tårgas samt tekniska hjälpmedel för att stoppa fordon eller annat transportmedel. får husrannsakan företas i hus, rum eller slutet förvaringsställe för att bl.a. söka efter föremål som kan tas i beslag (28 kap.